Çevre Politikamız

* Çevre ile ilgili yasal mevzuat ve düzenlemelere uymak,

* Enerji, hammadde ve doğal kaynakların etkin ve verimli kullanılmasını sağlamak,

* Çevresel risklerin önlenmesi için atık miktarının azaltılmasını ve geri kazanılmasını sağlamak,

* Sürekli gelişme anlayışı içersinde hava, su ve toprak kirlenmesini önlemek,

* Çalışanlarımızın çevre bilincini sağlamak amacıyla eğitimlerini sağlamak,

* Tüm çalışanlarımız, tedarikçilerimiz, müşterilerimiz ve ilgili yasal mercilerle çevre koruma konularında iletişim kurmak,

* Çevre Yönetim Sistemimizin etkinliğini ve sürekliliğini sağlayarak çevre performansımızı arttırmak,

Çevre politikamızdır.

Bizimle iletişime geçin, size en uygun daireyi en uygun ödeme planı ile sağlayalım.